speed

 • 101speed —    Āwīwī, māmā, wikiwiki.   Also: ka aholo, ho okāholo, hikiwawe, paukikī, miki, haulani.   See sayings, pola1, fast.    ♦ To speed recklessly, as an auto, holo pupule, holo ino, holo akahele ole, holo nui, ho okele ino …

  English-Hawaiian dictionary

 • 102speed — {{#}}{{LM S36423}}{{〓}} {{[}}speed{{]}} {{■}}(ing.){{□}} {{《}}▍ s.m.{{》}} Tipo de droga sintética que actúa como estimulante del sistema nervioso central. {{★}}{{\}}PRONUNCIACIÓN:{{/}} [espíd]. {{★}}{{\}}ORTOGRAFÍA:{{/}} Por ser un extranjerismo… …

  Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • 103speed-up — įsuka statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. acceleration; speed up vok. Anfahren, n; Anlauf, m; Durchgehen, n; Hochlauf, m rus. разгон, m pranc. accélération, f; emballement, m; mise en vitesse, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 104speed-up — sukimosi greičio didinimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. speed up vok. Drehzahlzunahme, f rus. увеличение скорости вращения, n pranc. augmentation de vitesse de rotation, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 105speed — sparta statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. rate; speed vok. Geschwindigkeit, f; Rate, f; Schnelligkeit, f rus. быстрота, f; скорость, f; частота, f pranc. cadence, f; rapidité, f; taux, m; vitesse, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 106speed — greitis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. rate; speed; velocity vok. Geschwindigkeit, f rus. скорость, f pranc. rapidité, f; vitesse, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 107speed — sparta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikro vyksmo spartumas, išreiškiamas atitinkamu matavimo vienetu. atitikmenys: angl. rate; speed vok. Geschwindigkeit, f; Schnelligkeit, f rus. быстрота, f; скорость, f pranc …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 108speed — greitis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vektorinis dydis, skaitine verte lygus materialiojo taško poslinkiui per vienetinį laiko tarpą. Greičio modulis v = ds/dt lygus taško nueito kelio s išvestinei laiko t atžvilgiu …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 109speed — sparta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rate; speed vok. Geschwindigkeit, f; Schnelligkeit, f; Schnellwirkung, f rus. быстрота, f; скорость, f pranc. rapidité, f; vélocité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 110speed — greitis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. speed; velocity vok. Geschwindigkeit, f rus. скорость, f pranc. vitesse, f; vélocité, f …

  Fizikos terminų žodynas